logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Vad gör vi?

Undersökningar.

Fokus på kundens problemställning

Mejsel har stor kompetens inom kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Vi utvecklar och skräddarsyr dessutom ständigt nya undersökningsmetoder.

Analystjänster.

What´s behind the data?

Mejsel genomför även renodlade analysuppdrag som förstudier inför undersökningar eller djupgående analyser av redan insamlade data.

Har vi kontaktat dig?

Mejsel Media & Reklampsykologi AB genomför olika typer av marknadsundersökningar, bla genom fokusgrupper, telefonintervjuer och webbenkäter. Därför kan vi ha kontaktat dig i detta syfte från något av nedanstående telefonnummer eller mailadresser.

Har du frågor eller funderingar kring detta är du naturligtvis välkommen att kontakta oss på:

Aktuellt hos Mejsel?

Om Marknadsförarens guide till verkligheten Mejsels VD, Rikard Lundberg är medförfattare till boken Marknadsförarens guide till verkligheten! Boken ges ut av Liber och släpptes i handeln 201

Läs mer
Vad lyssnar vi på?

Kontakt

World Trade Center City Office Klarabergsviadukten 70 Stockholm