logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Om boken
Marknadsundersökningar är ett bra redskap när de används på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Rätt utförda kan de skapa djupare kunskap om både marknad och kunder, och vara ett verktyg för att följa hur företagets marknadsföringsaktiviteter påverkar kundernas beteende, medvetenhet och attityder. Men hur gör man? ``Marknadsförarens guide till verkligheten`` visar hur man kan arbeta strukturerat med marknadsundersökningar, och hur man kan använda olika metoder för att få konkret utdelning på de undersökningsinsatser man genomför.

På ytan kan det verka relativt enkelt: man ställer några frågor till en grupp personer – och vips har man den information man behöver. Men i takt med att forskarna under de senaste åren har lärt oss mer om hur hjärnan fungerar, blir det alltmer uppenbart att de svar kunderna ger oss på våra frågor inte alltid, eller ens särskilt ofta, stämmer med verkligheten.

Författarna presenterar på ett avdramatiserat sätt en mängd verktyg, idéer och rekommendationer för hur man kan få fram bra beslutsunderlag. Steg för steg lotsar de dig genom hela processen: från undersökningens initiala syfte, definitioner och avgränsningar, via olika metoders för- och nackdelar till analys och förståelse av de data man samlat in. Avslutningsvis diskuteras hur man kan agera på och kommunicera resultatet.

Som en röd tråd igenom hela boken löper ett case som praktiskt illustrerar innehållet.

Om författarna

Magnus Linde har med ett starkt fokus på att konvertera undersökningsdata till tydliga insikter och konkret affärsnytta arbetat med analys, undersökningar och affärsutveckling i över 15 år. Han blandar erfarenheter från både konsult- och köparsidan och är i dag produktions- och analysansvarig på adtechföretaget Sticky. Rikard Lundberg är en väletablerad marknadsundersökare som i mer än 15 år har hjälpt både stora och små företag i olika branscher att ta fram välgrundade beslutsunderlag. Han driver sedan 2006 undersökningsföretaget Mejsel Media & Reklampsykologi.

RIkard Lundberg VD, Mejsel AB

Kontakt

World Trade Center City Office Klarabergsviadukten 70 Box 70396 107 24 Stockholm