logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Metoder
Vi arbetar med kvalitativa och kvantitativa metoder, såväl implicita som explicita. Hör gärna av dig så berättar vi mer!

TYPISKA UNDERSÖKNINGAR

 • Användbarhetstester / UX-studies
 • NKI
 • Varumärkesundersökningar
 • Reklamtester
 • Produkttester
 • Koncepttester

VI ARBETAR MED KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA METODER, SÅVÄL IMPLICITA SOM EXPLICITA. VANLIGA METODER ÄR:

 • Eye Tracking
 • Fokusgrupper
 • Djupintervjuer
 • Telefonintervjuer
 • Webbenkäter
 • Skrivbordsundersökningar

Kontakt

World Trade Center City Office Klarabergsviadukten 70 Box 70396 107 24 Stockholm